Kontakt Bergen Helhetsklinikk

Ta kontakt for bestilling av time eller om du har noen spørsmål.

Klikk her: https://www.bergenhelhetsklinikk.no/om-oss-2/
Telefon: 55 70 50 60 / 948 55 596

Strandkaien 16, 2.etg,
5013 Bergen
Organisasjonsnummer: 995 146 118